Yrityksille


Mielenterveyongelmista johtuvat poissaolot ovat kasvava ongelma Suomessa, joten työnantajien olisi jatkossa hyvä tarjota työntekijoilleen matalankynnyksen mielenterveyttä tukevaa palvelua. Tarjoan yrityksille/organisaatioille mahdollisuuden tilata työntekijöille tarkoitettua mielenhyvinvointipalvelua työsuhde-etuna. 

Lyhytterapia on voimavarakeskeistä, käytännöllistä, ja tavoitteellista matalan kynnyksen keskusteluapua. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on vaikuttava tapa tukea työntekijän kokonaishyvinvointia, joka heijastuu välittömästi myös työn kautta ja koko työyhteisöön. Tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä ongelmien syntyä, jotta työnteon jatkamisen edyllyksiä olisivat työnantajalle mahdollisimman vakaat tulevaisuudessakin. 

Tarjolla on: 3x60 min sessiota/ työntekijä tai 5x60 min sessiota/ työntekijä.

Työntekijä varaa itselle sopivan istunnon ajankohta Vellon ajanvarauskalenterista. 

In English:

I offer companies an opportunity to purchase access to a mental health service which supports the company workers' overall well-being and thus contributes to company productivity, stability and growth. Solution focused brief therapy is a strengths-based, empowering and effective way of supporting good mental health. It is both practical and outcome-oriented. Not only is it effective in problem situations, but it works well towards preventing mental health problems later on. 

If a company is interested in preventing employees leave of absence due to stress, burnout and other conditions, it is advisable to invest in a service which will help employees thrive and reach their fullest potential in the company.

I offer: 3x60 min sessions/employee or 5x60 min sessions/employee. 

The employee reserves a suitable session time via the Vello online booking calendar.